Hem

Om COL arkitekt


Kontoret vänder sig till privatpersoner och offentlig verksamhet för uppdrag inom arkitektur, design och måleri.


En viktig del i verksamheten är rådgivning. Under ett eller flera möten tas de viktigaste frågorna och idéerna upp och diskuteras utifrån olika aspekter. Efter mötet beslutas om fortsättningen, hur kontoret på bästa sätt kan hjälpa till.

 

Kunden är alltid i centrum och stimulansen  kommer från utmaningen att möta de behov och önskemål som efterfrågas. Det behövs ett seriöst engagemang för att skapa den rätta atmosfären och den miljö som passar sitt ändamål.


Uppdraget kan bestå av en idéskiss som visar på vilket sätt en boendeyta kan ökas eller omplaneras för att möta upp mot nya behov. Uppdraget kan utökas med att kontoret tar fram ritningar, möbel- och färgförslag och anpassar sitt uppdrag efter det behov som kunden har. Utsmyckning av en vägg eller annat i huset med något figurativt eller dekorativ schablonmålning är också något som kontoret åtar sig.


COL arkitekt

Hasslebrovägen 3

241 74 Stehag, Sverige

+46 736 51 44 85