Måleri

Muralmåleri

Södra fasaden,  musikskolan Lars-Erik Larsson, tidigare Lindebergska skolan, Lund. 

Restaurering i olika miljöer

Gårdstånga kyrka, Skåne

Utsmyckning 

COL arkitekt

Hasslebrovägen 3

241 74 Stehag, Sverige

+46 736 51 44 85

Nyåterskapande av muralmålningar i nischer.


4 st fresker föreställande Fredrika Bremer, Hedvig Eleonora, Heliga Birgitta och Kristina Gyllenstierna.

Ursprungligen skapade av konstnär Olle Hjortzberg.


Målat med silikatfärg på ny puts.

Nyåterskapande av takmålningar i kyrka.


Triumfbågen i Gårdstånga kyrka. Arbete tillsammans med restauratörer.


Gamla dekorationer är ofta övermålade och går inte att rädda. Då måste man kopiera och återskapa som det var förr, innan övermålning.


Målat med limfärg.

Målning med oljefärg på ett fönster i ett badrum. Privat bostad


Varför inte passa på att göra något ovanligt och unikt när omständigheterna kräver en åtgärd. Målningen fungerar både som insynsskydd och utsmyckning.