Berney, Frankrike

Om- och tillbyggnad och fasadrenovering, Bernay, Frankrike

Situationsplan

SEKTION A-A

Vardagsrum

Hall

Teknikrum

Kontor

Kök

Innergård

SEKTION B-B

Vinterträdgård

SEKTION A-A

TillbyggtMatrum

Entrérum

Hall

Entré

Entréplan

SEKTION B-B

Ingång från gatan

Fasad mot öst

Fasad mot norr                                                    Sektion B-B

Bilder tagna under renoveringen

Placering: Bernay, en liten stad i Normandie.


Ett äldre gatuhus byggd i en stil typisk för Normandie.Invändig ombyggnad, tillbyggnad av matrum samt fasadrenovering med bland annat nya fönster. Anläggning av en en vinterträdgård. 

Sovrum

wc/dusch

Grönt tak 

Sovrum

Plan 1 tr

Fasad mot väst           Sektion C-C

Entrérummet I fonden syns hallen och entrédörren.

Trappan upp mot 2:a våningen och vy mot köket och de nya fönstren.

Vy mot matrummet som ligger ett par trappsteg över entrérummet.

Till vänster ses en uppglasad vägg med utgång till vinterträdgården.

Foto taget från ett av sovrummen mot det andra sovrummet via en lite hall. WC/duschrum ligger till höger i hallen.