Beskrivning av inredningsprojekt i Fastighet Hassle 4:56

Hela inredningsprojektet har en byggnadsarea på ungefär 100 kvm varav ca 30 kvm består av två från lägenheten fristående rum som båda ligger i varsin takkupa vilket ger dem en boendearea på i stort sett samma storlek som deras byggnadsarea. Lägenheten har en boendearea på ca. 46 kvm. Den är utformad som en etta med badrummet som rumsavdelare. Badrummet ligger mot ungefär hälften av lägenhetens sydvästra långsida och dess längsgående innervägg har på sin andra sida en köksinredning, som möter besökaren när denne kommer upp för lägenhetens trappa. Mittemot väggen med köksinredningen har en befintlig takkupa breddats till dubbel storlek för att ge plats åt ett matbord. Det är tänkt att ett sovutrymme ska ligga bakom badrummets tvärgående vägg, skyddat för insyn från entré- och köksregionen.

För övrigt har vi installerat en rad med ljusinsläpp i taket mot sydväst. Den gamla vindstrappan är kvar, som en historisk replik.