Kombinerat garage och gästhus. Nybyggnad

Beställaren önskar ett garage med möjlighet till gästrum ovanpå garaget och ett litet kök som servar gästrummet mot garagets baksida. Det är viktigt att hålla nere byggnadshöjden och att utforma garaget så att det håller sig i samklang med intilliggande byggnader. Byggnaden är placerad vid tomtens ena långsida, indragen från gatan, och delar trädgård med boningshuset. Gästavdelningen har en egen uteplats och entré vid ena gavelsidan. Den andra gavelsidan med infart till garaget ligger parallellt med gatan.