Måleri

Muralmåleri

Södra fasaden,  musikskolan Lars-Erik Larsson, tidigare Lindebergska skolan, Lund. 

Restaurering i olika miljöer

Gårdstånga kyrka, Skåne

Utsmyckning 

Nyåterskapande av muralmålningar i nischer.


4 st fresker föreställande Fredrika Bremer, Hedvig Eleonora, Heliga Birgitta och Kristina Gyllenstierna.

Ursprungligen skapade av konstnär Olle Hjortzberg.


Målat med silikatfärg på ny puts.

Nyåterskapande av takmålningar i kyrka.


Triumfbågen i Gårdstånga kyrka. Arbete tillsammans med restauratörer.


Gamla dekorationer är ofta övermålade och går inte att rädda. Då måste man kopiera och återskapa som det var förr, innan övermålning.


Målat med limfärg.

En målning på duk som pryder en hel vägg i ett privat hem. Den kan den lika gärna målas direkt på väggen.