Utsmyckning

Utsmyckning i restauranger

Första bilden är från en restaurang i Paris där flera väggar är dekorerade i samma tema. Bilden intill visar en målning som ska placeras på fronten av en bardisk.