Muralmåleri

Musikskolan Lars-Erik Larsson.

Detaljer från södra fasaden. 

Kristina Gyllenstierna

Fredrika Bremer

Hedvig Eleonora

Heliga Birgitta