Nybyggnation

Nybyggnader

FASAD MOT NORD

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT VÄSTER

Mjöhult i Höganäs kommun, Skåne

2014


Nybyggnad av ett garage /gästhus

Beställaren önskar ett garage med möjlighet till gästrum ovanpå garaget och ett litet kök som servar gästrummet mot garagets baksida. Det är viktigt att hålla nere byggnadshöjden och att utforma garaget så att det håller sig i samklang med intilliggande byggnader.

Normandie, Frankrike

2007


Nybyggnation. Ett hus med ytterväggar av lera och ett tak av vass.