Nybyggnation Mjöhult

Nybyggnad, Skåne

Gästhus/garage sett från sydväst

Ett kombinerat gästhus/garage anpassat till den omgivande bebyggelsen vad gäller höjd och utseende. Takfotshöjden är reglerad i detaljplanen.


Byggnaden är placerad vid tomtens ena långsida, indragen från gatan, och delar trädgård med boningshuset. Gästavdelningen har en egen uteplats och entré vid ena gavelsidan. Den andra gavelsidan med infart till garaget ligger parallellt med gatan.

Längdsektion genom gästrum och garage.


Längdsektion genom gästrum, pentry och garage. 

Sektion genom gästrum och tillhörande pentry och wc/dusch

Sektion genom garage och gästrum

Fasad mot trädgården

Uteplats framför gästhusets pentry