Nybyggnation. Lerhus i Normandie

Nybyggnad, Frankrike

Hus i två plan med ytterväggar av lera.


Entréplanet.

Entré i öster via en uteplats med ett  cykelgarage längst in. Skyddad av spaljeér och ett sedumtak .

Från entrén kommer man in i ett kombinerat kök/vardagsrum. Stort förråd/skafferi intill köket. Stora glaspartier i söder där en trappa leder upp till den övre våningen. En pergola fungerar som solskydd. På entréplanet finns även en ateljé, avskärmad från det övriga utrymmet med en svängd vägg.

Det övre planet.

Här finns sovrum, kontor och badrum. Delen i väster skjuter ut över huskroppen på det nedre planet.


Huset är format med utskjutande partier i alla vädersträck för att ge det en småskalig prägel.