Ombyggnad Hassle 4-56

Beskrivning av inredningsprojekt i Fastighet Hassle 4:56


Hela inredningsprojektet har en byggnadsarea på ungefär 100 kvm varav ca 30 kvm består av två från lägenheten fristående rum som båda ligger i varsin takkupa vilket ger dem en boendearea på i stort sett samma storlek som byggnadsarean. Lägenheten har en boendearea på ca. 46 kvm. Den är utformad som en etta med badrummet som rumsavdelare. Badrummet ligger mot ungefär hälften av lägenhetens sydvästra långsida och dess längsgående innervägg har på sin andra sida en köksinredning, som möter besökaren när denne kommer upp för lägenhetens trappa. Mittemot väggen med köksinredningen har en befintlig takkupa breddats till dubbel storlek för att ge plats åt ett matbord. Det är tänkt att ett sovutrymme ska ligga bakom badrummets tvärgående vägg, skyddat för insyn från entré- och köksregionen.


För övrigt är en rad med ljusinsläpp installerat i taket mot sydväst.


Den gamla vindstrappan är kvar som en historisk replik, trots att den kanske är i brantaste laget.