Restaurering

Restaurering i olika miljöer

Skarhults slott, Eslövs kommun, Skåne.

Takdekorationer.

Skador i kalkputs restaureras. Trompe l'oeil-målningarna kompletteras med kasein likt originalet.

Offentliga byggnader

Privata byggnader

Taket i Hipp restaureras. Samarbete med konservatorer

Olika dekorationer i Hippodromens byggnad återskapas och renoveras.

Taket i universitetsbyggnaden i Lund restaureras i samarbete med konservatörer.

Restaurering av gamla väggmålningar i ett hus i Skåne.

Restaurering av takmålningar i ett hus i Skåne.