Restaurering i slott och kyrka

Gårdstånga kyrka, Skåne. Nyåterskapande av takmålningar. Triumfbågens målningar restaureras tillsammans med restauratörer. Gamla dekorationer är ofta övermålade och går inte att rädda. Då måste man kopiera och återskapa som det var förr, innan övermålningen. Målat med limfärg.

Skarhult slott, Eslövs kommun, Skåne. Takdekorationer. Skador i kalkputs restaureras. Tromp l’oeil målningar kompletteras med kasein likt originalet.