Muralmåleri. Södra fasaden, musikskolan Lars-Erik Larsson, tidigare Lindebergska skolan, Lund.

Nyåterskapande av muralmålningar i nischer.

4 st fresker föreställande Fredrika Bremer, Hedvig Eleonora, Heliga Birgitta och Kristina Gyllenstierna.

Ursprungligen skapade av konstnär Olle Hjortzberg.

Målat med silikatfärg på ny puts.