Tillbyggnad Ruskele

Tillbyggnad, Västerbotten

Förslag på takutformning

Material

Fasadmaterial: Liggande fjällpanel målad med falu rödfärg.

Tak: Sedumtak

Invändigt: Träpanel, vitskurad furu, på golv, väggar och tak, som ger en varm och ombonad känsla.
Rumsbeskrivning:

I tillbyggnadens bortre del med möjlighet till avskildhet ligger ett gäst- , arbets-, TV-rum, som kan avskiljas med ett draperi. Utmed hela gavelväggen finns garderober. Mellan ett par av garderoerna finns ett fack för draperiet som dras in där när det inte används. I direkt anslutning till huvudbyggnaden ligger en toalett/tvättstuga.

Sparsamt med öppningar mot huvudbyggnadens entrésida. Stor öppning mot gårdssida med utsikt mot en älv.
Tankar om utformningen 

Tanken är att med materialet knyta an till en gammal tradition med hus i trä målat med falu rödfärg. Tillbyggnadens utformning ska vittna om en modern arkitektur och ekologisk tänkande i byggandet. Anknytningen till den befintliga byggnaden är valet av material, liggande träpanel. Kulörsättningen kan stärkas sambandet mellan huvud- och tillbyggnad genom att till exempel måla det befintliga husets gavelspetsar samt knutar med falu rödfärg. Vid ommålning av