Trädgård

Trädäck för många aktiviteter

Utformning av en utemiljö med ett stort trädäck som ligger mot boningshuset och sträcker sig ut i trädgården. Längst ut har trädäcket en högre höjd. I den delen ligger en jacuzzi nedsänkt. Runt jacuzzin en pergola som delvis är kombinerad med spaljéer.  Närmast huset en avskärmning för att skydda mot insyn, väder och vind. Där kan man sitta skyddad under ett skärmtak med en hög mur i ryggen och ta del av trädgården, vila sig efter ett bad eller bara umgås.